Noul an școlar începe azi. Află din articol tot ce trebuie să știi.

N

Cursurile anului de învăţământ 2014-2015 încep astăzi, fără manuale noi pentru elevii din clasele I şi a II-a şi fără schimbări la examenele naţionale şi admiterea în liceu, dar cu un regulament uşor controversat, ce include un contract educaţional cu părinţii şi obligaţii pentru profesori şi elevi.

school_kids_20349800

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar este o premieră a ultimilor zece ani pentru şcolile din România. Proiectul acestui regulament, făcut public de Ministerul Educaţiei, include atât prevederi privind conduita cadrelor didactice şi a elevilor, cât şi faptul că unităţile de învăţământ preuniversitar vor încheia un contract educaţional cu părinţii sau tutorii copiilor, în care vor fi stabilite drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate de şcoală va constitui abatere disciplinară. Pe de altă parte, părinţii care nu asigură şcolarizarea şi frecventarea şcolii de către copii în învăţământul obligatoriu sunt pasibili de amenzi sau de muncă în folosul comunităţii.

 

Manuale noi la clasele I şi a II-a, în aşteptare

manuale-vechi-pentru-90-dintre-elevi-87024-1

Tot din anul şcolar 2014-2015, elevii claselor I şi a II-a ar urma să înveţe după manuale noi, inclusiv în variantă digitală. Pentru realizarea acestora, Ministerul Educaţiei a organizat o licitaţie, care a fost însă contestată de unele edituri, iar zilele trecute s-a decis ca procedurile pentru achiziţionarea de manuale noi – pe hârtie şi digitale -, destinate claselor I şi a II-a, să continue. În aceste condiţii, prima zi de şcoală va fi fără manuale noi, Ministerul Educaţiei interzicând, printr-o notă, să le fie puse pe bănci şcolarilor manuale vechi. În schimb, programa nouă trebuie respectată şi în primele zile se va face recapitulare.

 

177 de zile de cursuri şi 34 de vacanţă

Anul şcolar 2014-2015 (care a început din 1 septembrie 2014 şi se va încheia în 31 august 2015) va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare şi 34 de zile de vacanţă, fără cele din vacanţa de vară, potrivit structurii aprobate printr-un ordin al ministrului Educaţiei care a fost publicat în Monitorul Oficial. Excepţie fac clasele terminale din învăţământul liceal, pentru care anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat. De asemenea, cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai 2015, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la 12 iunie 2015. Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, pentru învăţământul special, profesional şi postliceal, durata este mai mare, incluzând şi stagii de practică. Semestrul I va avea cursuri în perioadele luni, 15 septembrie – vineri, 19 decembrie 2014 şi luni, 5 ianuarie – vineri, 30 ianuarie 2015. În perioada 1 – 9 noiembrie, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă. Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie şi se va încheia duminică, 4 ianuarie, iar cea intersemestrială va fi între 31 ianuarie şi 8 februarie. Semestrul al II-lea va începe luni, 9 februarie, şi va fi întrerupt de vacanţa de primăvară, programată între 11 şi 19 aprilie, precedată de săptămâna 6 – 10 aprilie „Şcoala altfel”. Cursurile se vor relua în 20 aprilie, anul şcolar urmând să se încheie la 19 iunie. Vacanţa de vară de dinaintea anului şcolar 2015-2016 va fi între 20 iunie şi 13 septembrie.

 

Noi discipline opţionale

Din acest an şcolar, elevii vor putea alege materii opţionale de pe o listă mai largă decât cea din 2013-2014. Astfel, elevii din clasele a III-a şi a IV-a vor putea învăţa despre arhitectură şi mediul construit.

Programa propune şi activităţi în aer liber, centrate pe identificarea în realitate a conceptelor învăţate în clasă. Elevii din liceele de muzică vor putea studia jazz şi istoria genului. O altă materie opţională nouă este şahul.

 

Şcoala profesională, după clasa a VIII-a

Din anul şcolar 2014-2015, învăţământul profesional, care are durata de trei ani, va începe după clasa a VIII-a, şi nu după clasa a IX-a, ca până acum. De asemenea, durata pregătirii practice, prin stagii în companii, s-a dublat faţă de anul trecut, de la 11 la 24 săptămâni. Selecţia elevilor pentru admiterea în această formă de învăţământ a fost deja făcută de către angajatorii, fiind înscrişi, până în prezent, peste 16.000 de elevi, cei mai mulţi din ultimii zece ani.

Noul an şcolar nu aduce noutăţi privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale şi a admiterii în liceu. Astfel, după algoritmul inaugurat anul trecut, media de admitere în liceu se va calcula ca medie ponderată între media de la evaluarea naţională (75 la sută) şi media notelor din gimnaziu (25 la sută). Evaluarea naţională din 2015 a elevilor din clasa a VIII-a se va desfăşura la aceleaşi discipline ca în acest an, Limba română şi Matematică (plus limba maternă, pentru cei care au studiat în limbile minorităţilor naţionale), absolvenţii de gimnaziu vor susţine examenele sub supraveghere video, iar repartizarea computerizată în licee va avea loc în trei etape. Pentru admiterea în liceu nu este necesară o medie minimă. În aceste condiţii, în ultimii ani, au intrat la liceu mulţi absolvenţi de clasa a VIII-a cu medii sub 5, care, în majoritate, nu recuperează diferenţa de pregătire până la finalul clasei a VIII-a şi ajung astfel în faţa unei misiuni imposibile: examenul de Bacalaureat, unde rezultatele lor sunt dezastruoase. Examenul de Bacalaureat din 2015 va fi susţinut la aceleaşi probe ca în acest an, probe de competenţe, irelevante, şi probe scrise, în două sesiuni.

sursa: mytex.ro

Comments

comments

Despre autor

BrasovOnline

Echipa editorială BrasovOnline.net